Kdo to pozná, kdo to ví, co je to moudrost a co je to bláznovství...

Březen 2008

tapety

31. března 2008 v 22:15 | nigrans

wallpapers

31. března 2008 v 21:31 | nigrans |  ‡Marilyn Manson‡ˆ

sonb 3. kolo

27. března 2008 v 18:29 | nigrans
dostala sem se do 3. kola.. tak kdyby se te měli minutku a chtěli, tak hlásněte
budu moc ráda...
nigrans

sonb 2.kolo

22. března 2008 v 11:26 | nigrans
Tak jsem se nějakým způsobem dostala do 2.kola, tak kdyby jse byli tak hodtí a měli vteřinku čas tak prosím hlásněte, udělá mi to radost...

sonb

20. března 2008 v 15:25 | nigrans
...nevim proč tam sem ale kdyby nědo chtěl tak pro mě klidně hlásněte...

jen prach..

19. března 2008 v 21:42 | nigrans |  my poetry
Bolí mě srdce!
chci to řvát na celí pole
přitom tancovat a skákat radostí,
přemýšlet proč zrovna já,
ošklivá nevzhledná..
..dostala tebe..
pro mě je to jako dar
z čistého nebe
střízliví a neskutečně silný
-
ale mám strach
že jednou zjistíš
co jsem doopravdy zač

Evolution - clip/text/překlad

12. března 2008 v 10:58 | nigrans |  KoRn

I'm digging with my fingertips,
I'm gripping at the ground I stand upon.
I'm searching for fragile bones.
(Evolution)

I'm never gonna be refined;
keep trying but I won't assimilate.
Sure, we have come far in time...
(Watch the bough break)

And I'm sorry I don't believe,
by the evidence that I see,
that there's any hope left for me...
It's evolution!
Just evolution!

And I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside!

Close up to get a real good view,
I'm betting that the species will survive.
Hold tight, I'm getting inside you...
(Evolution)

And when we're gonna find these bones,
they're gonna want to keep them in a jar.
The number one virus,
caused by procreation.

And the planet may go astray;
in a million years they'll say:
"Those mother fuckers were all deranged!"
It's evolution!
Just evolution!

And I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside!

Take a look around... (take a look around...)
Nothing much has changed.
Take a look around... (take a look around...)
Nothing much has changed.
Take a look around!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!

I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside

Why? (why...)
Why do I deserve to die? (do i deserve to die)
(Why? Why?)
Kopu konečkama prstů
Sem sevřený na zemi, kam já patřim
Hledám křehké kosti
(evoluce)

Nikdy jsem se nechystal být očištěný
Dodržující zkoušení, ale já se nepřizpůsobim
Jistě, přijdeme daleko v čase...
(sledujte přerušení větve)

A lituji že nevěřím,
Důkazem který vidím,
Že tam je nějaká naděje která mě opustila...
To je evoluce!
Jen evoluce!

A já, já se neodvážim popírat
Základní bestii uvnitř;
Je to tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužim zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, který je zamčený uvnitř!

Uzavřít to ke skutenému dobrému spatření,
Vsadím se, že druhy přežijí.
Držet se napjatý, dostávám se do vás...
(Evoluce)

A když jsme se chystali najít ty kosti,
Oni se je chystají držet ve sklenici.
Virus číslo jedna,
Způsobený plozením.

A planeta se může ztratit,
Za milion let řeknou:
"Ty matky potomci, všichni byli nepříčetní!"
To je evoluce!
Jen evoluce!

A já, já se neodvážim popírat
Základní bestii uvnitř;
Je to tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužim zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, který je zamčený uvnitř!

Rozhlédnout se...(rozhlédnout se...)
Nic jinýho se nezměnilo.
Rozhlédnout se...(rozhlédnout se...)
Nic jinýho se nezměnilo.
Rozhlédnout se!
Rozhlédnout se!
Rozhlédnout se!
Nic jinýho se nezměnilo.
Rozhlédnout se!
Rozhlédnout se!
Nic jinýho se nezměnilo.
Rozhlédnout se!
Rozhlédnout se!
Nic jinýho se nezměnilo.
Rozhlédnout se!

A já, já se neodvážim popírat
Základní bestii uvnitř;
Je to tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužim zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, který je zamčený uvnitř!

Proč? (proč...)
Proč si zasloužim zemřít? (zasloužim si zemřít)
(Proč? Proč?)

Make Me Bad - text/překlad

12. března 2008 v 10:54 | nigrans |  KoRn

I am watching the rise and fall of my salvation
There's so much much shit around me
Such a lack of compassion

I thought it would be fun and games
(it would be fun and games)
Instead it's all the same
(it's all the same)
I want something to do
Need to feel sickness
In You

I feel the reason, as it's leaving me
No, not again
It's quite deceiving, as I'm feeling
The flesh made me bad

All I do is look for you
I need a fix
You need it to
Just to get some sort of attention
Attention

What does it mean to you?
For me, it's somthing I just do
I want something
I need to feel the sickness in you

I feel the reason, as it's leaving me
No, not again
It's quite deceiving, as I'm feeling
The flesh made me bad
Pozoruju vzestup a úpadek svýho spasení
Kolem mě je spousta problémů
Tak málo soucitu

Myslel jsem, že to bude sranda a hry
(bude to sranda a hry)
Místo toho, je to pořád to samý
(Je to pořád to samý)
Chci něco udělat
Chci cítit nemoc
V tobě

Cítím, jak ze mě vychází úsudek
Ne, ne znova
Dá se oklamat, jak se cítím
Holky mě udělaly špatnym

Jenom se pořád po tobě koukám
Potřebuju se dát do pořádku
Ty to taky potřebuješ
Jenom pro trochu pozornosti
Pozornosti

Co to pro tebe znamená?
Pro mě je to něco, co právě dělám
Něco chci
Chci v tobě cítit nemoc

Cítím, jak ze mě vychází úsudek
Ne, ne znova
Dá se oklamat, jak se cítím
Holky mě udělaly špatnym


Right Now - text/překlad

12. března 2008 v 10:48 | nigrans |  KoRn

I'm feeling mean today
not lost not blown away
Just irritated and quite hated
self control breaks down
Why's everything so tame
I like my life insane
I'm fabricating and debating
who I'm gonna kick around

Right now, can't find a way
To get across the hate when I see you
Right now, I feel this scratch Inside
I wanna slash and beat you
Right now, I'll rip the fucked up
things inside that excite you
Right now, I can't control
myself I fucking hate you

I'm feeling cold today
my hurt just fucked away
I'm devastated and frustrated
God I feel so bound
So when I feel the need
I think it's time to bleed
I'm gonna cut myself
and watch the blood hit the ground

Right now, can't find a way
To get across the hate when I see you
Right now, I feel this scratch Inside
I wanna slash and beat you
Right now, I'll rip the fucked up
things inside that excite you
Right now, I can't control
myself I fucking hate you

You open your mouth again,
I swear I'm gonna break it
You open your mouth again,
Oh god I can not take it
Shut up, shut up, shut up,
I'll fuck you up
Shut up, shut up, shut up,
I'll fuck you up
SHUT UP SHUT UP SHUT UP,
I'LL FUCK YOU UP x4

Right now, can't find a way
To get across the hate when I see you
Right now, I feel this scratch Inside
I wanna slash and beat you
Right now, I'll rip the fucked up
things inside that excite you
Right now, I can't control
myself I fucking hate you

I FUCKING HATE YOU x4
I FUCKING HATE YOU (shut up) x4
SHUT UP
Cítím, že dneska
Neprohraju a nevypadnu
Trochu podrážděný a nenáviděný
Sebekontrola se mi hroutí
Proč všechno je tak nevýrazné
Mám rád když žiju šíleně
Přemýšlím a pracuju na tom
Koho rozbiju

Právě teď Nemůžu najít způsob,
Jak přijmout nenávist když tě vidím
Právě teď mám nutkání
Tě zmlátit a pořezat
Právě teď odstraním všechny ty
Zkurvené věci které tě rozčilují
Právě teď nemohu kontrolovat
Sebe jak tě kurevsky nenávidím

Dnes se cítim lhostejný,
Moje zranění se vypařilo
Jsem zničený a frustrovaný
Bože cítim se tak svázaný
Když ucítim potřebu, myslím,
Že je čas krvácet
Pořežu se a budu pozorovat,
Jak krev kape na zem

Právě teď Nemůžu najít způsob,
Jak přijmout nenávist když tě vidím
Právě teď mám nutkání
Tě zmlátit a pořezat
Právě teď odstraním všechny ty
Zkurvené věci které tě rozčilují
Právě teď nemohu kontrolovat
Sebe jak tě kurevsky nenávidím

Jestli ještě otevřeš tvoji hubu
Přísahám že ti ji rozbiju
Jestli ještě otevřeš tvoji hubu
Oh bože to nemůžu udělat
Sklapni, sklapni, sklapni
Seru na tebe
Sklapni, sklapni, sklapni
Seru na tebe
SKLAPNI SKLAPNI SKLAPNI
SERU NA TEBE x 4

Právě teď Nemůžu najít způsob,
Jak přijmout nenávist když tě vidím
Právě teď mám nutkání
Tě zmlátit a pořezat
Právě teď odstraním všechny ty
Zkurvené věci které tě rozčilují
Právě teď nemohu kontrolovat
Sebe jak tě kurevsky nenávidím

JÁ TĚ KUREVSKY NENÁVIDÍM x4
JÁ TĚ KUREVSKY NENÁVIDÍM (sklapni) x4
SKLAPNI

Putting Holes in Happiness - clip/text/překlad

12. března 2008 v 10:40 | nigrans |  ‡Marilyn Manson‡ˆ


The sky was blonde like her.
it was a day to take the child
out back and shoot it.
I could have buried all my dead
up in her cemetery head.
she had dirty word witchcraft.
I was in the deep end of her skin.
Then, it seemed like a one car car wreck,
but I knew it was a horrid tragedy.
Ways to make the tiny satisfaction disappear.

Blow out the candles
on all my frankensteins.
At least my death wish will come true.
You taste like Valentine's and
we cry,
you're like a birthday.
I should have picked the photograph
it lasted longer than you.

Putting holes in happiness.
We'll paint the future black
if it needs any color.
My death sentence is a story.
who'll be digging when you finally let me die?
The romance of our assassination.
If you're Bonnie, I'll be your Clyde.
But the grass is greener here and,
I can see all of your snakes.
You wear your ruins well.
please run away with me to hell.

Blow out the candles
on all my frankensteins.
At least my death wish will come true.
You taste like Valentine's and
we cry,
you're like a birthday.
I should have picked the photograph.
it lasted longer than you.
Obloha byla blonďatá jako ona
Byl den pro to, vzít dítě
za dům a zastřelit ho.
Mohl jsem pochovat všechny moje mrtvé
na hřbitov v její hlavě.
Měla moc černé magie
Byl jsem jí hluboko pod kůží
Potom, vypadalo to jako vrak auta.
Ale věděl jsem, že to byla hrozná tragédie.
Možnosti na malé pokání zmizely.

Zhasni svíčky
ve všech mých démonech.
Nakonec se má touha po smrti vyplní.
Chutnáš jako valentýnka a
pláčeme,
jsi jako narozeniny.
Měl jsem tě vyfotit,
fotka vydrží dýl než ty.

Dělající díry do štěstí.
Namalujeme si budoucnost na černo,
jestli potřebuje nějakou barvu.
Můj rozsudek smrti je příběh.
Kdo mě zakope, jestli mě necháš definitivně umřít?
Milostný příběh o naší vraždě.
Když budeš Bonnie, já budu tvůj Clyde.
Ale tráva je tu zelenější a
chci vidět všechny tvé hady.
Oblékáš se do tvých trosek.
Prosím, uteč se mnou do pekla.

Zhasni svíčky
ve všech mých démonech.
Nakonec se má touha po smrti vyplní.
Chutnáš jako valentýnka a
pláčeme,
jsi jako narozeniny.
Měl jsem tě vyfotit,
fotka vydrží dýl než ty.Ember to Inferno - clip/text

12. března 2008 v 10:33 | nigrans |  Trivium


In birth just an ember a spark of creation
Towards genesis
With vision of dominion and godliness
With vision godliness
It will take all you have held
In evolutions design it will burn up
All obstacles
Changing opposition to a carnal ash
With vision godliness
It will take all you have held
Sacred
With vision godliness

Stay here till the windows stop burning for your
dreams
Stay here till the windows stop burning for your
From ember to inferno
From ember to inferno
In birth just an ember a spark of creation
Towards genesis
With vision of dominion and godliness
With vision godliness
It will take all you have held
Sacred
With vision godliness

Sacred
In evolutions design it will burn up
All obstacles
Changing opposition to a carnal ash
With vision godliness
It will take all you have held
Sacred
With vision godliness


Rain - clip/text

12. března 2008 v 10:28 | nigrans |  Trivium


Everytime i'm left alone
My misery begins to drown me
Tied by a rope of anxiety
Thrown overboard
As i'm pulled under the tides of this fast paces world
I refuse to see
Time will always be the thing that kills me truly
Open these eyes waking from a dream feigning
My lungs fill up with letdown
Disapointement in self and everyone
Expectation died in failure
abandonment my unsavior
Absolution at the sight of your demise
I know what I must do
Choke
Die choking on your every word
Swallow every blasphemy
Eat out your heart and make it bleed
Tie the noose around my neck
Make this life end

AlI Have - clip

12. března 2008 v 10:23 | nigrans |  Sworn Enemy

As Real As It Gets - clip

12. března 2008 v 10:20 | nigrans |  Sworn Enemy

Mind War - clip/text

12. března 2008 v 10:14 | nigrans |  Sepultura


Do you walk in shadows
Do you walk with fear
Do you sleep with anger
Do you keep it near

Is there ever focus
When you plan things out
Gods hands/gods fault
Just drunk with power

Lost cause
No coming back
Lost soul
There's no regret
Lost cause
No coming back
No thurst mindwar

A war of words
Battles in your mind
Contradictions rising
What's wrong and right

Lost cause
There's no regret
Lost soul
No coming back

I know you've heard it all
It's no excuse for what's been done
You know you felt the pain
When you sat and watched there suffering

We've got sick people in this fucked up world
It's just ripping away at everything that I feel
Even the sight of you makes me ill
I wish could wake you up - to make you see this is real

Lost cause
No coming back
Lost soul
There's no regret
Lost cause
No coming back
No thurst mindwar

Roots Bloody Roots - clip/text

12. března 2008 v 10:00 | nigrans |  Sepultura

Roots Bloody Roots
Roots Bloody Roots
Roots Bloody Roots
Roots Bloody Roooaaaaaahh

I
Believe in our fate
We don't need to fake
It's all we wanna be
Watch me freeeaaak !!

I say
We're growing every day
Getting stronger in every way
I'll take you to a place
Where we shall find our

Roots Bloody Roots
Roots Bloody Roots
Roots Bloody Roots
Roots Bloody Roots

Rain
Bring me the strength
Is breeding me this way
To get to another day
and all I want to see
Set us free

Why
Can't you see
Can't you feel
This is real
Ahhh

I pray
We don't need to change
Our ways to be saved
That all we wanna be
Watch us freak

System Of A Down - clip

12. března 2008 v 1:37 | nigrans |  System of a Down

Hypnotize

Soldier Side

Lonely day

Aerials

Toxicity


B.Y.O.B.Duality - clip/text/překlad

12. března 2008 v 0:23 | nigrans |  SlipknotDuality
I push my fingers into my eyes...
It's the only thing that slowly stops the ache...
But it's made of all the things I have to take...
Jesus, it never ends, it works it's way inside...
If the pain goes on...
Aaaaaaaah!

I have screamed until my veins collapsed
I've waited last, my time's elapsed
Now, All I do is live with so much fate
I've wished for this, I've bitched at that
I've left behind this little fact:
You cannot kill what you did not create
I've gotta say what I've gotta say
And then I swear I'll go away
But I can't promise you'll enjoy the noise
I guess I'll save the best for last
My future seems like on big past
You'll live with me 'cause you left me no choice


I push my fingers into my eyes
It's the only thing that slowly stops the ache
If the pain goes on,
I'm not gonna make it!


Pull me back together
Or separate the skin from the bone
Leave me all the Pieces, and then you can leave me
alone
Tell me the reality is better than dream
But I found out the hard way,
Nothing is what it seems!


I push my fingers into my eyes
It's the only thing that slowly stops the ache
But it's made of all the thing I have to take
Jesus, it never ends, it works it's way inside
If the pain goes on,
I'm not gonna make it!


All I've got...all I've got is insane...
All I've got...all I've got is insane...
All I've got...all I've got is insane!
All I've got...all I've got is insane!


I push my fingers into my eyes
It's the only thing that slowly stops the ache
But it's made of all the thing I have to take
Jesus, it never ends, it works it's way inside
If the pain goes on,
I'm not gonna make it
Dualita/Protikla
Strčil jsme si prsty do mých očí
Je to jediná věc
Která pomalu zastavuje bolest
Ale je tvořena všemi věcmi,které musím vzít
Ježíš to nikdy neskončí
Razí si to cestu uvnitř
Když bolest přetrvává...
Křičel jsem až dokud moje žíly neskolaboval
Vyčkával jsem,až můj čas uplynul
Teď všechno,co dělám,je žít s velkou zkázou
Přál jsem si to
Stěžoval jsem si na to
Zůstal jsem za tímto faktem
Nemůžeš zabít něco,co jsi nestvořil
Řikal jsem,co jsem řikal a pak jsem přísahal,že odejdu
Ale nemůžu ti slíbit,že si užiješ ten bordel
Tuším,že naposled zachráním to nejlepší
Moje budoucnost se zdá jako jedna velká minulost
Odcházíš se mnou,protože jsi mi nenechala žádnou volbu

Strčil jsme si prsty do mých očí
Je to jediná věc
Která pomalu zastavuje bolest
Když bolest pokračuje
Nezvládám to!

Dej mě dohromady
Nebo odděl kůži od kosti
Opusť mě po částech
Potom mě můžeš nechat osamotě
Říkej mi že skutečnost je lepší než sen
Ale našel jsem těžkou cestu
Nic není takové,jak se zdá

Strčil jsme si prsty do mých očí
Je to jediná věc
Která pomalu zastavuje bolest
Ale je tvořena všemi věcmi,které musím vzít
Ježíš to nikdy neskončí
Razí si to cestu uvnitř
Když bolest přetrvává
Nezvládám to!

Všechno,co mám
Všechno co mám Je Šílenství
Všechno,co mám
Všechno co mám Je Šílenství
Všechno,co mám!
Všechno co mám Je Šílenství!
Všechno,co mám!
Všechno co mám Je Šílenství!

Strčil jsme si prsty do mých očí
Je to jediná věc
Která pomalu zastavuje bolest
Ale je tvořena všemi věcmi,které musím vzít
Ježíš to nikdy neskončí
Razí si to cestu uvnitř
Když bolest přetrvává
Nezvládám to